Astigmatizma

Astigmatizma, çoğu kez korneadaki şekil bozukluğunabağlıdır ve basitçe anlatmak gerekirse korneanın yumurta biçiminde olmasıdır. Bu durum iki eksende farklı kırılmaya yol açar, örneğin bir eksende numara 1 ve diğer eksende 3 ise aradaki fark astigmatizma sonucudur ve astigmatizmanın değeri 3-1=2 dir. Astigmatizma, bulanık veya gölgeli (çift) görmeye sebep olur. Düzeltilmesinde silindirik camlar kullanılır.

Nedenleri:

  • Kalıtım
  • Göz kapağında kist, şekil bozukluğu
  • Pterjiyum;Gözün iç kısmındaki konjontiva dediğimiz damarlı zar dokunun büyüyerek korneaya taşması.
  • Korneada geçirilmiş enfeksiyona bağlı skarlar ( izler)
  • Keratokonus Hastalığı
  • Presbiyopi