Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - İngilizce - Tıp Eğitimi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları - Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD - Tıbbi Onkoloji Uzmanlık

Meme, kolon, akciğer kanserleri, jinekolojik kanserler, palyatif ve terminal dönem hasta bakımı
Kocaeli Tabip Odası
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Tıbbi Onkoloji Grubu Derneği
Febril Nötropeni Derneği
Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği
İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi
• Aksila Negatif Meme Kanserlerinde Prognosttik Faktör Olarak Akım Sitometrisi Yönteminin Değeri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Ankara 1998 Tez Danışmanı Prof.Dr. Ahmet DEMİRKAZIK Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Tezi
• Aksilla Negatif Meme Kanserli Hastalarda Endotelin-1, Endotelin Reseptörü-A, Endotelin Reseptörü-B ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Prognostik Önemi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara 2005, Tez Danışmanı Doç. Dr. Uğur COŞKUN Yayınlar
Arıcan A., Sengezer T., Bozday M., Bozkaya H., Ucgul E., Dincol D., Uzunalimoglu O., Prevalance of hepatitis G virus and hepatitis C virus infection in patients with non Hodgkins lymphoma. Medical Oncology 1999 16, 1-4.
Özdilekcan Ç., Songür N., Berktaş BM., Dinç M., Üçgül E., Ok U., Risk factors associated with postoperative pulmonary complications following oncological surgery. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52 (3): 248-255
Songür N., Songür Y., Doğan İ., Turanlı M., Üçgül E., Ünal S., Öksürük ve gastroözofageal reflü: 24 saatlik pH monitörizasyonu ve kapsaisin testinin rolü. Toraks Dergisi 2004; 5 (1): 32-38
4-Kaya AO, Coskun U, Unlu M, Akdemir O, Ozdemir N, Zengin N, Benekli M, Yıldız R, Yaman E, Ozturk B, Gumus M, Uner A, Yamac D, Ucgul E, Buyukberber S, Whole body PET/CT Imaging in the Detection of Primary Tumors in Patients with a Metastatic carcinoma of unknown origin. Asian Pasific J Cancer Prev 2008, 9, 391-396
5-Güngör T, Şimşek A, Akbay S, Çavuşoğlu Üçgül E, Bilge Ü, How to Diagnose a Uterine Non-Hodgkin's Lymphoma: A case report Acta Oncologica Turcica 2009; 42:41-44.
Sözel Bildiriler
Ulusal Kongre Sözel Bildirileri
1-Arıcan A, Bozdayı M, Bozkaya H, Üçgül E, Dinçol D, Uzunalimoğlu Ö: Hodgkin dışı lenfomalı hastalarda Hepatitis G ve Hepatitis C virus enfeksiyonları; 13. Ulusal Kanser Kongresi 1999 Belek Antalya.
2-Üçgül Çavuşoğlu E, Akkurt M, Kömürcü Ş, Özcan S, Yüce S: Klinikte ölen terminal dönem kanserli hastalarda son iki hafta içinde yapılan tetkiklerin retrospektif analizi; 17. Ulusal Kanser Kongresi 2007 Beldibi Antalya.
3- Üçgül Çavuşoğlu E, Coskun U, Erdem Ö, Günel N, Dursun A, Üner A, Ilhan M, Doğan M: Aksilla negatif meme kanserli hastalarda endotelin ailesinin ve vasküler endotelyal büyüme faktörünün prognostik önemi; 17. Ulusal Kanser Kongresi 2007 Beldibi Antalya.
4-Üçgül Çavuşoğlu E, Akkurt M; Macarsitandaki terminal dönem hasta bakım merkezinden edinilen izlenimler; 17. Ulusal Kanser Kongresi 2007 Beldibi Antalya.
5-Dizdar Ö, Akbulut Z, Tuna S, Çavuşoğlu E, Ulusoy N, Balbay D; Mesane kanserinin neoadjuvant tedavisinde gemcitabin karboplatin rejimi-tek merkez deneyimi; 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi S10 Ref no 293 Mart 2010 Belek Antalya
Poster Sunumları
Ulusal Kongre Poster Sunumları
1-Üçgül Emel, Demirkazık A, Akbulut H, Eryavuz Y, Açıkgoz N, Dinçol D, İçli F; Aksilla negatif meme kanserli hastlarda prognostik faktor olarak akım sitometrisi yöntemi ile elde edilen ploidi ve S faz fraksiyonunun değeri 13. Ulusal Kanser kongresi P 92 1999 Belek Antalya
2-Tuna S, Çavuşoğlu E, Kaya AO, Çipil H, Dilek İ; Multipl maligniteli hastaya yaklaşım:Olgu sunumu. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi 2009 B:339, Metin No:B011.
3-Tuna S, Dizdar O, Üçgül Çavuşoğlu E, Eraslan F, Aydogdu N; Bellini tümörü olgu sunumu, 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi P 205 Ref No: 84 2010 Belek Antalya
4-Dizdar Ö, Kösemehmetoğlu K, Tuna S, Çavuşoğlu E,Eraslan F, Aydoğdu N; Olgu sunumu: Sinovyal sarkomlu bir hastada bilateral meme metastazı. 3.Tıbbi Onkoloji Kongresi P 165 Ref No: 297, 2010, Belek Antalya
5-Güngör T, Gürlek B, Üçgül E, et al. Nadir ve önemli pelvik yerleşimli primitif nöroekodermal tumor: Olgu sunumu 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi PP:65 Antalya 2010.
Uluslarası Kongre Poster Sunumu
* Üçgül E, Akkurt M, Kömürcü Ş, Özcan S, Yüce S:Retrospective analysis of investigations ad treatments applied to terminal stage cancer patients in their last two weeks. Symposium of Supportive Care in Cancer, St. Gallen Switzerland, June 27-30, 2007.

SAĞLIKLI BİLGİLER

Çocuklar ve Gençler İçin Beslenme Önerileri
Çocuklar ve gençler için beslenme önerileri beslenme ve diyet uzmanımız Dyt. Pelin Yüksel tarafından kaleme alınmıştır.
Sporcular İçin Beslenme Önerileri
Sprocuların profesyonel hayatlarında sağlık ve kondisyonlarını korumaları için gerekli beslenme tavsiyeleri...
Gut Hastalığı ve Gut Hastaları İçin Diyet Tedavisi
Gut hastalığı, yanlış besin alımı, alkol, içeriği bilinmeyen hazır gıdalar, aşırı protein alımı ve bazı hastalıklar nedeni ile ürik asit üretiminin artması, böbreklerin ürik asidi atamaması sebeplerinden dolayı oluşur.
Romatoid Artrit ve Beslenme
Romatoid artrit; eklemlerde ağrı, şişlik, katılık ve fonksiyon kaybına neden olan iltihabi bir eklem hastalığıdır.

Uzm. Dr. Emel Üçgül - ONKOLOJİ

Tıbbi Onkoloji Bölümü

DOKTORA SORUN