Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları bölümünde, solunum sistemi ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavileri yapılır.

 • Nefes darlığı,
 • Öksürük,
 • Balgam çıkarma,
 • Solunum yetmezliği,
 • Akciğer kanseri ve uyku apne sendromu ilgi alanına girer.

Göğüs Hastalıkları bölümünde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklara bazı örnekler:

 • Astım ve solunum sistemini etkileyen diğer allerjik hastalıklar
 • Kronik bronşit ve amfizem (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı - KOAH)
 • Akut bronşit ve diğer akciğer enfeksiyonları (Pnömoniler)
 • Plevra hastalıkları (Akciğer zarları ile ilgili hastalıklar ve sıvı toplanması)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları: (Sarkoidoz, diffüz parenkimal akciğer hastalıkları, pulmoner fibrozlar)
 • Pulmoner damar hastalıkları (Pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon)
 • Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları
 • Toksik gaz inhalasyonları
 • İleri evre akciğer hastalıkları ve solunum yetmezliği
 • Romatizmal hastalıkların akciğer tutulumları
 • Uykuda akciğer hastalıkları ve uyku apne sendromu
 • Akciğer kanserleri
 • Tüberküloz
 • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri

Göğüs Hastalıkları bölümüne bağlı klinikler:

 • Uyku ve Uyku bozuklukları Laboratuvarı
 • Sigara Polikliniği
 • Solunum fonksiyon testleri