Göz Tembelliği

Gözde belirli bir hastalık olmaksızın ve gözlükle tam düzeltmeye rağmen, görme keskinliği tam seviyeye ulaşmıyorsa, gözde "tembellik" ya da "ambliyopi" var denir. En sık olarak şaşılığa ya da iki göz arasında kırma kusuru farkına bağlı olarak ortaya çıkar. Göz Tembelliği erken yaşlarda teşhis ve tedavi edilirse, görme seviyesi artabilir. Artık Neurovision (göz tembeliği tedavisi) ile erişkin yaşlarda da büyük oranda başarı sağlanabilmektedir.