Göz yaşı kanalı tıkanıklığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Gözyaşı, ince kanallar ile gözyaşı kesesine, oradan da gözyaşı kanalı üzerinden burun boşluğuna akar. Kanal tıkanıklığı, gözyaşının göz yüzeyinde birikmesine ve gözden dışarı taşarak yanaklardan aşağıya akmasına neden olur. Ayrıca gözyaşı kesesinin temizlenememesi nedeni ile tekrarlayan enfeksiyonlara ve sürekli devam eden çapaklanmalara neden olabilir.

Göz yaşı kanal tıkanıklıkları genellikle kanalın alt ucundaki büzüşme-daralma nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bu olgularda burun ile kanal arasında, gözyaşı akımını sağlayacak, yeni bir pencere açılmalıdır. Bu pencere cilt yolu ile veya burun içerisinden uygulanan ameliyatlarla açılabilmektedir. Bu ameliyatlar cilt kesisi yapılarak açıktan, burun içerisinden veya gözyaşı kanalı içerisinden lazer yardımı ile yapılabilmektedir.

Lazer ile göz yaşı kanalı ameliyatı nasıl yapılır?

Lokal veya genel anestezi altında gözyaşı kanalının ağzı genişletilerek lazer probu kanala yerleştirilir. Prob buruna doğru ilerletilir ve yan burun duvarına yaslanır. Bu noktada lazer çalıştırılır ve kanal ile burun arasında yeni bir pencere açılır. İşlem burun içerisinden endoskop ile sürekli izlenir ve pencerenin yeri ve büyüklüğü istenilen şekilde ayarlanana kadar dokular yakılarak yok edilir. Ardından kanala silikon tüp yerleştirilerek işlem sonlandırılır.