Sağlıklı bilgiler

Güzel Gülüşler Sağlıklı Dişlerle Başlar!

Güzel Gülüşler Sağlıklı Dişlerle Başlar!

Dişeti hastalıklarının tedavisinde dişler ve dişlerin etrafında bulunan dokuların sağlık ve hastalıktaki durumlarını inceleyen, bu dokularda meydana gelen hastalıkların teşhisi, tedavisi ve tedavi sonrasında elde edilen sağlığın korunmasını amaçlanmaktadır. Dişeti hastalıkları tedavileri cerrahi olan ve cerrahi olmayan olmak üzere ikiye ayrılır.

Cerrahi olmayan diş eti tedavilerinde diş taşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi yapılmaktadır. Cerrahi tedavilerde ise, gingivoplasti, flap operasyonları, serbest diş eti grefti, bağ dokusu grefti, yönlendirilmiş doku-kemik rejenerasyonu yapılmaktadır.

Dişeti Hastalıklarının Belirtileri

Dişeti hastalığının pek çok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtiler;

  • Diş fırçalama sırasında kanayan dişetleri
  • Kırmızı, şiş ve hassas dişetleri
  • Dişlerden kolaylıkla ayrılabilen, uzaklaşan dişetleri
  • Dişler ve dişetleri arasında iltihabi akıntı
  • Sallanan veya giderek birbirinden uzaklaşan dişler (dişler arasında aralıkların oluşması veya mevcut aralıkların artması)
  • Isırma sırasında alt ve üst dişler arasındaki ilişkilerin değişmesi
  • Bölümlü protez uyumundaki değişiklik, bozulma
  • Sürekli kötü ağız kokusu

Dişeti Hastalıklarının Nedenleri

Diş eti hastalığında bakteriyel ‘diş plağı’ adı verilen, dişler üzerinde biriken yapışkan ve renksiz film tabakasının oluşması en önemli neden olarak gösterilebilir. Ağız sağlığı için günlük fırçalama ve diş ipinin kullanımı oldukça önemlidir. Plak etkin bir şekilde temizlenmediğinde dişlerden uzaklaştırılmazsa diş taşı veya tartar olarak bilinen düzensiz yüzeyli ve geçirgen bir yapıya dönüşür. Plaktaki bakteriler tarafından salınan zararlı ürünler dişetinde irritasyona yol açar. Bu ürünler nedeniyle dişetini, dişe sıkıca bağlayan lifler yıkıma uğrar, dişeti dişten uzaklaşır ve periodontal cep oluşur.

Bu problemler ilerlediğinde cep derinleşir, bakteriler daha derine; kemiğe kadar ilerler ve dişi destekleyen alveol kemiğinde de yıkım başlar. Tedavisi ihmal edildiğinde ya da geciktirildiğinde diş kaybı meydana gelebilir.

Diş Eti Hastalıklarının  Tedavisi

 Diş eti hastalıklarında erken teşhis oldukça önemlidir. Erken dönemde yapılan tedavide, işler üzerindeki eklentilerin (plak ve diş taşı) uzaklaştırılması ve düzgün bir kök yüzeyinin sağlanması yapılmaktadır. Bu işlem dişetinde iltihaba yol açan bakteri ve irritanların yok edilmesini sağlar. Uygulanan bu yöntemlerinin ardından günlük ağız bakımı da tedaviyi başarılı kılmaktadır.

Daha ilerlemiş vakalar, cerrahi işlem gerektirebilir. Bu tedavinin amacı dişleri çevreleyen derin periodontal ceplerdeki diş taşlarını temizlemek, cebin büzülerek eliminasyonunu ve düzgün bir kök yüzeyini sağlamak ve daha kolay temizlenebilir bir dişeti formu oluşturmaktır.

Paylaş