PERSONEL ŞİKAYET - ÖNERİ FORMU

Personelin dilek, şikayet, öneri formu İK Müdürü, Kalite Yönetim Direktörü ile her ay düzenli olarak değerlendirilir ve üst yönetime rapor edilir. Gerektiğinde iyileştirme faaliyeti başlatılır.