Karne dönemi çocuğa doğru yaklaşım

Çocuğun aldığı karne, çocuğu ödüllendirmek veya cezalandırmak için bir araç olmaktan çok bütün bir dönemi değerlendirmek, gözden geçirmek için bir geribildirim olarak düşünülebilir. Zayıf notlara sahip çocuğa tepki vermeden önce istenmeyen bu durumu çözebilmek için nedenlerini bulma yoluna gidilmeli ve çözüm doğru yerde aranmalıdır.
Çocuğun başarısında rol oynayan çeşitli sebepler vardır. Bu sebepler çocuğun kendisine ait özelliklerinden gelişebileceği gibi, içinde bulunulan aile, sosyal çevre ve eğitim alınan okulun koşullarına bağlı olarak da gelişebilir.

Ebeveyn olarak öncelikle şu soruları bir değerlendirin;

 • Başarısızlığın sebebi ne olabilir?
 • Ona gerekli zamanı ayırdınız mı?
 • Hayatındaki değişiklikleri fark edip destek verdiniz mi?
 • Baskı yaptınız ve diğerleriyle kıyasladınız mı?
 • Potansiyelini kullanması için olanak sağladınız mı?
 • Onunla oyun oynadınız mı?
 • Onu ertelediğiniz oldu mu?
 • Evde çocuk için huzurlu bir ortam var mı?
 • Ödev yapmak, ders çalışmak için uygun koşullar var mı?
 • Odasını elinden geldiğince toparlamak, çıkardığı giysileri kirli sepetine atmak, yemek masası hazırlanırken yardımcı olmak gibi yaşına uygun diğer sorumluluklarını yerine getiriyor mu?
 • Ebeveynler olarak ev içinde kurallar var mı ve kuralları uygulamada tutarlılık sergilendi mi?
 • Çocuğun çevresinde örnek alabileceği iyi modeller var mı?
 • Çocuk anaokuluna gitti mi?
 • Çocuk dikkatini toparlamakta zorlanıyor olabilir mi?
 • Öğrenme güçlüğü olabilir mi?
 • Okulda akranlarının zorbalığına uğruyor mu?
 • Öğretmenin çocuğa yaklaşımı nasıl?

Yukarıdaki sorular değerlendirilerek gedik kısmın bulunması ile ne yapılabileceğinin araştırılması çocuğu kazanmak için ilk adımdır.

    
Cezalandırıcı yaklaşımlar çocuğun çabasını artırmaz, isteğini ve kendine olan güvenini kırar.

Öncelikle ceza ile kişi neyi nasıl yapacağını öğrenemez. Bunun aksine yaptığı şeyden utanması ve korkması gerektiğini öğrenir.  Kötü notları olan çocuk da bu notları nasıl düzelteceğini değil, bu notları nasıl söyleyeceğini, diğerlerinin yüzüne nasıl bakacağını düşünerek utanmayı ve kötü notlar için ebeveynlerinden korkmayı öğrenir.  Böylece kendine güveni kaybolan çocuk,  motivasyon ve iç disiplin geliştirme olanağı da bulamamış olur. “Ben beceriksizim, başarılı olamadım ve ileride de başarılı olamayacağım.” diye düşünür. Yani başarısızlığını kabul eder, kendine kızar ve hiçbir zaman başarılı olamayacağını öğrenir.


Peki, doğru yaklaşım nedir?


Karne günü gelene kadar çocuğunuzun karnesinden beklentilerinizi sıkça dile getirmeyin. Bu durum onda kaygı ve korku oluşturacaktır.
Karneyi gördüğünüzde “Daha iyisi olabilirdi” şeklindeki yorumlardan kaçının. Beklentilerinizi karşılayamama ve yetememe hissi uyandırabilirsiniz. Bunun yerine makul bir ölçüde başarısını takdir edin.
Çocuğunuzun karnesine gereğinden fazla önem vermeyin. Dönem boyunca çocuğun azminin ve uğraşlarının önemli olduğunu çocuğunuza belirtin. Böylece çocuğun motivasyonu devam edecektir.
Notları gereğinden fazla gündemde tutmayın.
Sevginizi kaybetmekle korkutmayın.
Başarısızlık her insanın kimi konularda mutlaka karşılaştığı doğal bir süreçtir. Başarısızlığı hakkında konuşurken kişiliğine değil davranışına atıf yaparak empatik bir şekilde yüzleştirin.
Başarısızlığının onun değerini kaybettirmediğini hissettirin.
Karnesini başkalarının karneleriyle kıyaslamayın. Daha önceki karne notlarına göz atıp bir düşüş söz konusu ise veya karne notları beklenen düzeyde değil ise bunun sebeplerini araştırın ve çözüm yolları bulmaya çalışın.
Son olarak, çocuğunuzu koşulsuz sevdiğinizi, karnesi nasıl olursa olsun onu seveceğinizi ona aktarın.

 

Paylaş