Katarakt Nedir?

Katarakt, göz hastalıkları içerisinde en çok görülenlerden biridir, görme duyusunun işlevini tamamen olmasa da, görme kalitesine zarar verecek derecede kaybetmesi en önemli belirtisidir. Tıbbi literatürdeki tanımı; göz bebeği arkasında yer alan şeffaf göz merceğinin şeffaflığını kaybetmesiyle meydana gelen görme bozukluğudur.

Katarakt hastalığı kimlerde görünür?

Katarakt rahatsızlığı, genel olarak yaşlılıkla bahsedilen bir hastalıktır. Ancak bu tespit doğru olsa da, rahatsızlığın yeni doğan çocuklarda bile görüldüğü vakidir. Bununla beraber, şeker hastası olan kişilerde, uzun süre kortizon içerikli ilaçları kullananlarda ve göze herhangi bir darbe alınması halinde de bu hastalığın söz konusu olması muhtemeldir. Rahatsızlık had safhaya ulaştığında, kişinin gündelik yaşamına olumsuz etki eder. Bu seviyeye ulaşması durumunda mutlaka tedavi edilmelidir.

Katarakt hastalığının en önemli belirtileri nelerdir?

Hastalığının ilk evrelerinde görmeyle ilgili sıkıntılar yaşanmayabilir. Hastalığın belirtileri ilerleyen evrelerde daha fazla kendisini belli eder. Katarakt hastalığının en önemli belirtisi de, kuşkusuz görme yetisinde meydana gelen kayıplardır. Etrafın çift görülmesi, cisimlerin bulanık veya buğulu görülmeye başlanması, kataraktın önemli bir safhaya geldiğinin habercisidir.

İleri evrelerde kişinin gündelik hayatını olumsuz şekilde etkiler. Renklerin algılanmamaya başlanması, gece görüşün zayıflaması gibi olumsuzluklar araba kullanımının önünde engel teşkil eder. Kişinin uzun süre kitap okuyamaması, gözde ortaya çıkan miyoplukta hastalığın hayata yansıyan olumsuz taraflarıdır.

Katarakt Cerrahisinde bugün için en yaygın kullanılan teknik nedir?

Katarakt Cerrahisi’nde en yaygın kullanılan teknik, fako (fakoemulsifikasyon) yöntemidir

Katarakt Ameliyatı aşağıdaki safhalardan oluşmaktadır;

1.Gözün Kornea denilen saydam tabakasının kenarlarından göz içine küçük bir kesiyle giriş yapılır.

2. Kataraktlı merceği saran zarın ön yüzüne  yuvarlak bir pencere açılması.Bu işleme kapsulotomi denir.

3. Kataraktlı mercek merkezinin ultrasonik dalgalarla göz içinde parçalanarak alınarak lens kapsülünün içinin tamamen boşaltılması

4. Göz İçi Merceği (GİM) yerleştirilmesi ve göze giriş için yapılan kesilerin kapatılması

Femtosaniye laserle katarakt ameliyatı nedir, nasıl yapılır?

Femtosaniye laserler katarakt cerrahisine yeni girmiştir. Katarakt cerrahisinin kesi ve kataraktlı lensin parçalama safhalarında kullanılır.

Katarakt ameliyatının bütün safhalarını femtosaniye laserle gerçekleştirmek mümkün müdür?

Katarakt ameliyatının  femtosaniye laser ile yukarıdaki bahsedilen katarakt ameliyatındaki safhaların ilk ikisinin yapılması mümkündür. Üçüncü safhası ise kısmen yapılabilmektedir.

Femtosaniye laser katarakt ameliyatı “el değmeden” mi yapılır?

Hayır. Bugünkü femtosaniye laser teknolojisi robotik cerrahi sayılmaz. Hekimin teknolojiyi iyi kullanması kadar el becerisi de önemlidir.

Femtosaniye laser katarakt ameliyatında bıçak kullanılmamakta mıdır?  

Femtosaniye laser enerjisi ile astigmatizmayı düzeltebilecek kornea üzerine gevşetici kesiler bıçaksız olarak gerçekleşebilir. Göz içine giriş için kullanılan çelik ya da elmas mikrobıçaklara daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bunların tamamen ortadan kalktığı da iddia edilemez çünkü:

 a.  Femto ile yapılan korneal kesiler zaman zaman kesici bıçak kullanımını gerektirmekte,

 b.  Femto ile başlanılan kataraktlı lens çekirdeği kırma işlemi fako ile devam etmektedir.

Femtosaniye laser katarakt ameliyatında istenilmeyen cerrahi problemler (komplikasyon) yok mudur?

Zar soyulması safhasında komplikasyon oranını düşürse de tamamen komplikasyonsuz bir ameliyat denilemez. Kornea kesilerinin sızdırmazlık yönünden daha güvenli olduğu söylenebilir. Lensin ön zarının soyulma safhasındaki komplikasyon oranını azaltması  sayesinde konulacak merceğin pozisyonu yönünden avantaj sağlar. Ancak dünyada yeni başlamış bir teknolojidir ve gelişmeye ihtiyacı vardır. Bilimsel raporlarda kayda değer komplikasyonlar bildirilmektedir.

Femtosaniye laserle katarakt ameliyatı daha kısa sürede mi yapılır?

Hayır. Hastanın lazer işlemi ayrı, daha sonraki cerrahi ayrı odada yapılacağı için toplam ameliyat süresi uzar. Ancak kataraklı merceğin ultrasonik yöntemle parçalanma ve emilme süresini ve bunun için gereken enerji seviyesini düşürme avantajı sağlar.

Femtosaniye laserle ameliyat her katarakt hastasına uygulanabilir mi?

Hayır. Femtosaniye laser korneada kısmi beyazlanma olduğunda, çok beyaz kataraktlarda, lens pozisyon değişikliklerinde, gözbebeğinin yeterince genişlemediği olgularda işe yaramamaktadır.

Femtosaniye ile katarakt ameliyatı ucuz bir ameliyat mıdır?

Hayır. Maliyeti standart fako cerrahisine göre daha pahalıdır