Kulak-Burun-Boğaz bölümünde endovizüel tanı ve tedaviler yapılmakta olup ayrıca horlama tedavisinde kullanılan radyo frekans yöntemi başarılı sonuçlar vermektedir. İşitme tanısında sessiz kabin kullanılarak odiyometrik ve timpanometrik ölçümler de yapılabilmektedir.