Klinik Biyokimya

Hastalıkların tanısı, benzerlerinin birbirinden ayırt edilmesi ve hastalık sürecinin incelenmesi açısından, vücudun çeşitli sıvı ve salgılarının (kan, idrar, gaita, balgam, plevral sıvı, beyin-omurilik sıvısı, böbrek taşı, vs.) moleküler yapı düzeyinde analizlerinin yapıldığı bilim dalıdır.

Klinik biyokimya testleri yalnız tanı da değil, tedavinin takibinde ve tedavi sonucunun izlenmesinde de çok önemlidir.

Bireylerin sağlık durumunun takibi, cinsiyet ve yaş gruplarına uygun olarak, varsa taşıdıkları riskleri de gözönünde bulundurarak, check-up adı verilen programlarla mümkün olmaktadır. Klinik biyokimya testleri bu programlarda çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Ailesel diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalık riski olanların belirlenmiş laboratuvar testlerini periyodik aralarla yaptırmaları ile bu hastalıkların erken tanı ve tedavisi mümkün olmaktadır.

Klinik biyokimya laboratuvarları en güvenilir sonuçları olabilecek en kısa sürede vermeyi amaçlar. Bu laboratuvarlarda klinik biyokimya uzman doktoru, laboratuvar teknikerleri ve teknisyenleri, hemşireler ve tıbbi sekreterler çalışır.

İnternal ve eksternal kontrol programları ile yapılan analizlerin doğru ve güvenilir olması sağlanır.