Koroner Anjiyografi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Kalp damarlarını en detaylı ve en doğru olarak görüntülemenin yolu halen koroner anjiyografidir. EKG; Ekokardiografi, Stres Testi, Talyum myokard perfüzyon sintigrafisi, MR ve multislice tomografik anjiyo gibi çeşitli incelemelerde kalp damar darlığı gösterilir veya şüphelenilirse koroner anjiografi ile doğrulanmak zorundadır.

"Koroner anjiyografi bir tedavi yöntemi değil, bir teşhis yöntemidir."

Hazırlık ve Hastane Süreci

  • İşlem öncesi doktorunuzun kararına bağlı olarak aç kalmanız istenebilir.
  • Doktorunuzun gerekli gördüğü kan testleri ve radyolojik testler yapıldıktan sonra anjiyografi uygulanır. Kasık veya kol bölgesi seçimine göre traş ve temizlik yapılır.
  • Sterilizasyon sağlandıktan sonra lokal anestezik maddeler ile giriş bölgesi uyuşturulur.
  • İşlem sırasında ağrı duyulmaz, sadece boya maddesinin enjeksiyonu sırasında bir defalık ve 10-15 saniye süre ile tüm vücuda yayılan bir sıcaklık oluşur. İşlem bittikten sonra eğer balon ve stent uygulaması gerekmiyor ise kişi odasına alınır.
  • İşlemden sonra işlem sırasında seçilen yönteme göre ve giriş yerinde kanamayı engellemek için yapılacak işleme göre değişmek üzere 2–6 saat hastanede gözlem gerekir. Kişi hastaneden çıktıktan sonra normal yaşantısına geri dönebilir.