LASEK

LASEK (Laser Epitelyal Keratomileusis): Teknik olarak PRK yönteminin modifiye şeklidir. LASIK için uygun olmayan korneası ince veya kornea yüzey topografisi düzgün olmayan  hastalarda tercih edilir.

Tedavi Nasıl Yapılır?

LASIK operasyonunda korneanın en üst katı (epitel) keratom veya femtosecond lazerle kesilir ve 110 - 160 mikron + kalınlığında bir kapak kaldırılır.Korneayı şekillendirici ablasyon bu kapağın altına yapılr. Buna derin ablasyon diyoruz. PRK yönteminde ise korneanın yüzeyi bir spatül ile kazındıktan sonra yüzeye excimer laser yapılır(yüzey ablasyon).Lasek 'te ise epitel  25-30 sn kadar alkol ile örtüldükten sonra bir trepan ve spatül yardımıyla epitel tabakası bir bütün olarak kaldırılır ve  laser yapıldıktan sonra bu kaldırılan epitel tabakası tekrar yerine örtülür. Operasyondan sonra göze iyileşme aşamasında koruyucu amaçla 4 gün süreyle bir bandaj kontakt lensi konur.

İlk 2 gün gözde iritasyon, batma, sulanma olur ayrıca görmenin düzelmesi için 4- 7 gün geçmesi gerekir. PRK yöntemine göre  üstünlüğü daha az ağrılı olması iyileşmenin daha çabuk olmasıdır. Gerek PRK gerekse LASEK ile birlikte wavefront, Q Mod,T-CAT gibi özel teknikler kullanılabilir.