LASIK

LASIK kelimesi, Laser Assisted in-Situ Keratomileusis kelimelerinin baş harfleriyle elde edilmiş bir kısaltmadır. LASIK metodu aslında 1949'larda başlayan ve lameller refraktif cerrahi denen tekniklerin lazer teknolojsi kullanılarak mükemmelleştirilmiş son şeklidir. Bu teknikte, kornea dokusunun en önünde yer alan epitel tabakası ve Bowman tabakasının (kendini yenileme özelliği olmayan bir tabaka) mikrokeratom denen bir cihazla veya femtosecond laserle  katman halinde (flap) kaldırılması esastır. Daha sonra, Excimer Laser, şekillendirme işlemini orta katmanlarda gerçekleştirir ve bu bittikten sonra kaldırılan flap yerine yapıştırılır. Bu flap, korneadaki sıvı pompası sayesinde yerine güzelce yapışır.

Lasik yöntemi flap oluşturma ve excimer laserle korneaya yeni şekil vermekten oluşan 2 aşamalı bir işlemdir. Flap oluşturmak için özel bir bıçak olan motorlu  mikrokeratom veya femtosecond laser kullanılır. Bu küçük değişimlere göre de değişik isimler kullanılmakta ve bunlar kavram karmaşasına yol açmaktadır. iLasik, sLasik, zlasik, FemtoLasik gibi... Sonuçta yapılan işlemin temel prensibi hepsinde aynıdır. Piyasada ayrıca değişik markalarda  Excimer laserler bulunur.

LASIK, ileride gözüme yapılabilecek herhangi başka bir tedaviyi ya da ameliyatı engeller mi?

Hayır. LASIK olan bir kişide daha sonra katarakt, glokom veya retina cerrahisi gerekirse önceden lasik tedavisi görmüş olmak bunların tedavisine engel değildir.

LASIK için uygun olup olmadığım nasıl anlaşılır?

Bunun için öncelikle çok detaylı bir göz muayenesinden geçmeniz gerekir. Muayeneye gelmeden önce eğer lens kullanıyorsanız, yumuşak lensi 1 hafta,sert ve yarısert lensi 3 hafta önceden bırakmanız gerekir. Numaralar damlasız ve damlalı muayenelerle hassas olarak ölçülmelidir. Daha sonra korneal topografi (bkz.) ve pakimetri ile kornea kalınlığı, aberometre ile wavefront ölçümü, pupillometre ile pupilla (gözbebeği) büyüklüğü tesbit edilir ve  göz yapısı  detaylı incelenir. Bu muayene ve tetkiklerin sonucunda lasere uygun olup olmadığınıza doktorunuz karar verir.