Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, insanda çeşitli hastalıklara neden olan mikroorganizmaları (bakteriler, virüsler) ortaya çıkarmaya, tanımaya ve en uygun ilaçları tespit ederek onları etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Bu amaçla hastanemiz laboratuarlarında direkt mikroskopik incelemenin yanı sıra özel basiyerlerine ekim(kültür) yapılarak etken ortaya çıkarıldıktan sonra birçok antibiyotiklerle karşılaştırılarak (antibiyogram) en etkili ve en uygun ilaç belirlenmektedir.
Çalışmalarımızda KLİMUD, CLSI, EUCAST, UMS (Ulusal Mikrobiyoloji Standartları) gibi Ulusal ve Uluslar arası Bilim Kuruluşlarının önerileri dikkate alınmaktadır.
Laboratuvar verileri tedavinin başarısında önemli bir role sahiptir. Bu bilinçle çalışan deneyimli bir ekibimiz bulunmaktadır.

Laboratuvarlarımızda yapılan bazı mikrobiyolojik incelemeler:

Kültür için; Kan (hemokültür), streril vücut sıvıları (plevral, perikardiyal, peritonal sıvılar, BOS), üst solunum örnekleri (boğaz sürüntüsü, dil, nazal, burun sürüntüsü), alt solunum yolu örnekleri (balgam, trakeal aspirat...) yara ve yumuşak doku örnekleri, gastrointestinal sistem örnekleri (gaita, rektal sürüntü…), genital örnekler (vaginal sürüntü, üretral akıntı, servikal sürüntü), göz ve konjonktival sürüntü, kulak yara ve akıntısı, cerrahi dokular besiyerlerine ekilmekte, üreyen bakterilerin identifikasyonu yapıldıktan sonra antibiyograma alınmaktadır. Sperm(meni) için kültür- Antibiyogram ve Spermogram yapılmaktadır.

Bazı hastalıklar için serolojik testler, aglütinasyon testleri yapılmaktadır. (Örneğin Tifo için Gruber – Widal, Brucella için, Eliza, Coombs, Wright…) testleri.
Virüs hastalıkları için serolojik Testler, ELİZA testleri yapılmaktadır. Örneğin; Hepatit virüsleri: A, B, C, D, E için anti-HAV, anti-HBs,HBSAg, anti-HCV, anti-HEV, Sy(Sifiliz), HSV, Rubella (kızamıkcık), HIV, CMV, EMN (MONOTEST) yapılmaktadır.
Saç, deri ve tırnakta enfeksiyon yapan Trichophyton, Epidermophton, Microsporum gibi Mantar türleri için mikroskopik incelemeler ve kültür yapılmaktadır.
Parazitler enfeksiyonların araştırılmasında dışkı, rektal selofanlı lam, kan, deri örnekleri incelenmektedir. Amip(E.histolytica), Giardia,Rotavirus antijeni, dışkıda Helicobacter pylori antijeni aranmakta; özellikle çocuklarda ishal yapan virüsler(enterik Adenovirus) ve çocukların önemli solunum yolu patojenlerinden olan RSV antijen arama testleri yapılmaktadır.

Laboratuarımız ayrıca "Check-up" (sağlık taraması) hizmetinde, mikrobiyolojik panelleriyle hizmet vermektedir.

Enfeksiyon hastalıklarının tanısının doğru yapılabilmesi için uygulanan yöntemlerin duyarlılığının yanı sıra, incelenecek klinik örneklerin alınmasında ve laboratuvara gönderilmesinde önerilen kurallara uyulması gerekmektedir.