Manyetik rezonans görüntüleme son 25 yıldır kullanılan yeni bir görüntüleme yöntemidir. MRG ağrısız ve x-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı yöntemidir. Hasta güçlü  elektromagnet (mıknatıs) içeren bir silindirin içinde yatarken, vücuttaki hidrojen atomlarının enerji salmasına yol açan radyo dalgaları gönderilerek işlem gerçekleştirilir. Mıknatıs etkisi ile hareket eden binlerce atoma ait bilgi bir bilgisayara gönderilir ve incelenen alanın değişik eksenlerde kesitsel görüntüsü elde edilir. Radyolog doktorlar bu görüntüleri değerlendirilerek hastalık hakkında bilgi edinirler.

Tek bir bölgenin MRG incelemesi 20 ile 45 dakika arasında bir sürede tamamlanır. Sürenin değişkenliği incelenecek olan alanın yerine ve hastalık hakkında toplanması gereken bilgi miktarına bağlıdır.

MRG ile vücuttaki her organı incelemek mümkündür. Kafatasının içine bakıp beyin tümörü aramak, sinir kılıflarını inceleyip multiple skleroz bulgularını araştırmak, beyin kanaması ve eklem rahatsızlıklarını değerlendirmek gibi karışık ve zor işlemler gerçekleştirilebilir. Ayrıca kaslar, bağlar, damarlar, kalp, karaciğer ve böbrek gibi organlar hastalık yönünden taranabilir. Gerektiğinde allerjik özellikleri çok az olan kontrast maddeler kullanılır. MRG ile beyin fonksiyonları da değerlendirebildiğinden dolayı, ruhsal bozuklukların incelenmesinde de kullanılabilir. Elde edilen görüntüleri değerlendiren radyolog doktor bilgisayar aracılığıyla ek bazı işlemler yaparak daha detaylı ve farklı bilgiler (3 boyutlu görüntüler, fonksiyonel görüntüler, difüzyon, perfüzyon, biyokimyasal incelemeler-spektroskopi, anjiografi görüntüleri) elde edebilir.

Bu üstün görüntüleme teknolojisinin kullanılamayacağı hastalar da vardır, bunların başında vücudunda metal protez bulunanlar gelir çünkü MRG'nin mıknatısı bu metalleri yerinden oynatabilir. Bu gibi hastalar arasında kalp pili olanlar kesinlikle MR incelemesi yaptıramaz. Beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış kişiler, metal kalp kapakçıkları olanlar ve iç kulak protezi olanlar MR uyumlu olanlar dışında MR incelenesi yaptıramazlar.

Eğer doktorunuz sizden MRG tetkiki isterse onu bu tür metallerin varlığından haberdar etmeyi unutmayın.

Ayrıca kapalı yerlerde kalamayan hastalara da anestezi eşliğinde inceleme yapılabilmektedir.
MR odasına girerken;

    Üzerinizdeki tüm çıkabilen metaller (cep telefonu, kemer, saç tokası, takılar, bozuk para, anahtar, diş  protezi (demir, çelik) vb. dışarıda bırakılır.
    Mıknatıs alanı kredi kartı, CD, teyp bandı gibi manyetik kartları da bozarak kullanılmaz hale getirir.
    Anne  adayları, hamileliklerinin sonraki aylarında düşük teslalı cihazlara alınırlar. Emzirme döneminde ise herhangi bir engel söz konusu değildir. Ancak MR çekiminde kontrast madde kullanılmışsa, bu maddenin vücuttan atılımından sonra bebek emzirilmelidir. (24 Saat)

 

Üroflov vücuttan çıkan idrar miktarını, hangi hızda çıktığını(debi) ve boşaltımın ne kadar sürdüğünü ölçen bir testtir. Prostat, mesane ve üretra organları ile ilgili hastalıkların tanısında kullanılır.
Nasıl hazırlanılır?

    Doktorunuz kullandığınız ilaçları tahlili etkileyebileceği için geçici olarak bırakmanızı isteyebilir.
    Üroflov için tam olarak sıkışmak gerekir. En az 2 saat önce tuvalete gitmiş olmak ve bol sıvı içmek gerekir.
    Bir idrar tankının içine idrar yapılırken cihaz dinamik kayıt yaparak ölçüm tamamlanır.

Bilgisayarlı tomografi X ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik tanı yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. Hastanın bulunduğu masa el ile ya da uzaktan kumanda edilerek cihazın ''gantry'' adı verilen açık alanına alınır. Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken ''gantry'' boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı geçiş özelliklerine göre saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardı sıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir. Görüntüler filme aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar bilgisayar ekranına getirmek üzere optik disk, CD, DVD veya PACS de depolanabilir. Ayrıca görüntüler bilgisayar tarafından işleme tabi tutularak birbirine dik eksenlerde yeniden yapılandırılmış görüntüler elde edilebilir. Bu görüntülerin de yardımıyla 3 boyutlu görüntüler oluşturulabilir. BT özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini değiştirmektedir.

İncelemenin kendisi tamamen ağrısızdır. İnceleme sırasında hastadan BT cihazının masasında hiç hareket etmeksizin yatması istenir. Yapılacak incelemenin türüne bağlı olarak hastaya kol damarlarından kontrast madde enjekte edilebileceği gibi kontrast madde içmesi de istenebilir. İncelemenin bu kısmı hasta için biraz rahatsızlık verici olabilir. Kontrast maddeler iyot içerdiği için bazı kişilerde allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hastanıninceleme öncesinde teknisyen ya da radyoloğa bu tür maddelere karşı daha önce allerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini ve eğer varsa başka maddelere karşı alerjisi olup olmadığını bildirmesi gerekir.

Hastaya daha önceden yapılmış bir BT incelemesinde, İVP (EU) olarak adlandırılan böbrek incelemesinde veya anjiografi sırasında kontrast madde verilmiş olabilir. BT cihazları X ışınlarını kullanır. Hastanın güvenliği için en iyi şekilde yapılandırılmış olup inceleme sırasında maruz kalınan radyasyon miktarının en az düzeyde olması planlanmıştır. X ışınları anne karnında gelişmekte olan fetusa zarar verebileceğinden hastanın hamilelik şüphesi varsa bu konuda incelemeyi isteyen  doktora  bilgi vermesi gerekmektedir. Emzirme döneminde ise herhangi bir engel söz konusu değildir. Ancak BT çekiminde kontrast madde kullanılmışsa, bu maddenin vücuttan atılımından sonra bebek emzirilmelidir. (24 Saat) İnceleme gününde eğer aksi belirtilmez ise randevu saatinden 4 saat önce başlamak üzere katı gıda yenmemelidir.

Katı gıda alımının sınırlanması birçok tıbbi işlem öncesinde hastanın güvenliği için alınan bir önlemdir. Eğer inceleme abdomene ve özellikle gastrointestinal sisteme yönelik yapılacaksa hastanın 12 saat aç kalması gerekmektedir. Bu inceleme için 3 gün önceden itibaren sıvı gıdalar alınmalıdır. Gereklilik halinde son gece müshil içilir ve inceleme sabahı ise lavman yapılır. Oral kontrastlı incelemelerde incelemenin 4 saat öncesinden itibaren kontrast madde içeren su verilen tarife uygun olarak içilir. Hasta randevu saatinde inceleme için BT odasına alınır. İncelenecek  bölgeye bağlı olarak vücuttaki metal objelerin çıkarılması istenebilir, incelenecek bölgenin yerleşimine göre hastaya masada pozisyon verilir.  Hastanın rahat etmesi önemlidir, çünkü inceleme süresince hastanın hareket etmemesi gerekir. BT incelemeleri hastaların tıbbi problemlerine ve incelenecek vücut kısmına göre farklılıklar gösterir. Hastalığın tanısı için klinisyen tarafından istenen incelemenin nasıl yapılması gerektiğine radyolog karar verir. Örneğin eğer batın bölgesi incelenecekse göğüs alt kısmından pelvis üst kısmına kadar kadar olan kesim taranacaktır. Böyle bir inceleme süresince sizden görüntülerin bulanık çıkmaması için belli aralıklarla nefesinizi tutmanız istenecektir . Makina işlem süresince bazı sesler çıkarır. Hastanın üstünde yattığı masa her bir görüntü oluştuktan sonra bir miktar hareket edecektir. Ayrıca radyoloji teknisyeni ya da makina tarafından nefes tutup vermeyle ilgili hastaya sesli uyarılar yapılacaktır. Kimi incelemelerde işlem öncesinde veya sırasında doktor veya radyoloji  teknisyeni tarafından kontrast madde enjeksiyonu yapılabilir. Bu radyoloğun görüntüleri daha iyi değerlendirmesini sağlayacaktır. Eğer işlem sırasında veya kontrast madde enjeksiyonu sonrasında hasta bir rahatsızlık hissederse bunu radyoloğa veya teknisyene bildirmelidir.

İncelemeler hastaların klinik bulguları göz önüne alınarak her bir hasta için ayrı ayrı planlanır. Hastaya yapılan BT incelemesi daha önce yaptırmış olduğu  bir BT incelemesinden farklıysa ya da inceleme sonunda ek görüntüler alma gereksinimi oluşur ise hastanın  endişelenmemesi gerekir. Başlangıcından bitimine kadar çekim süresi ortalama 15 dakikadır.

Radyolog incelemesi yapılan kişinin hastalığıyla ilgili bir sonuca varmasını sağlayacak yeterli bilgiyi elde ettikten sonra inceleme sona erdirilir ve hasta evine gidebilir. Hasta incelemeden sonra herhangi bir kısıtlama olmaksızın normal günlük aktivitelerine devam edebilir.

İncelemeler  konuda uzmanlaşmış radyolog doktorlar tarafından değerlendirilir ve daha sonra yazılı bir rapora dönüştürülerek hastaya teslim edilir. Eğer başka sorularınız varsa incelemenizi yapacak olan doktorlar ve radyoloji  teknisyenlerinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

EMG / ENMG (Elektronöromiyografi) Nedir?

EMG; sinirler ve kaslardan alınan elektriksel sinyallerin yazdırılması anlamını taşır. EMG; sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir.

 
EMG Çekilmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

    Hastanın aç olması gerekmez,
    Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, bu durumlarda hekim tarafından gereken uyarı önceden yapılır.
    Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Hastaların rahatça kol ya da bacaklarını çekime uygun şekilde açacak durumda rahat şeyler giymeleri tavsiye olunur. Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir.
    Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hekimi uyarması önerilir.


EMG Hangi Durumlarda Yapılır?

    Diyabet, B12 vitamini, folik asit eksikliği gibi metabolik şikâyetlerde,
    Organ yetmezlikleri (Böbrek, Karaciğer),
    Romatizmaya bağlı hastalıklar,
    Kanser,
    Kronik alkol kullanımı,
    Toksik maddelerle ilgili işlerde çalışılması,
    Bağışıklık sistemi hastalıkları,
    Kalıtsal nedenler,
    Çocuk felci,
    ALS,
    Kas hastalıkları,
    Sinir hastalıkları.
    Myasthenia Gravis
    Servikal ve lomber radikülopati
    Sinir Sıkışması

 

EEG (Elektroensefalografi), beynin elektriksel etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Beyin dokusunda yer alan sinir hücrelerine ilişkin elektriksel sinyaller kafatası üzerindeki saçlı deriye iletilirler. Bu sinyaller kafa derisinin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlarla bilgisayara aktarılır.

EEG Hangi Nedenlerle Yapılır?

    Sara (Epilepsi) hastalığı,
    Bilinç ve algı bozuklukları,
    Unutkanlık, dikkat bozukluğu ve ya bunama,
    Bazı psikiyatrik hastalıklar,
    Uyku bozuklukları,
    Koma, beyin ölümü,
    Santral sinir sistemi iltihabı.

 
EEG Nasıl Yapılır?

Amaca yönelik olarak; incelemenin biçimi rutin EEG, kısa süreli uykuda  EEG ya da tüm gece uykuda EEG, Video-EEG görüntülemesi olarak planlanabilir.
Yapılacak işlemde vücudunuza ve saç derinize elektrotlar bağlanacağı için derinizin elektriksel iletkenliği önemlidir. Bu nedenle; saçlarınızın temiz ve yıkanmış olması önemlidir. Saçlarınızı yıkadıktan sonra; saç kremi, saç spreyi, jöle uygulamayın. Saçlı deriye yapıştırılan elektrotlarla yapılan EEG incelemesi tümüyle zararsız bir inceleme yöntemidir.

 
EEG İncelemesi Öncesinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

    Erişkinlerde özel bir hazırlık aşaması gerekmemekte saçın bir gün önceden yıkanmış olması yeterli olmaktadır. (Saça sprey, jöle vs. sürülmemesi)
    Çekim öncesi hasta tok olmalıdır.
    Bazen Uyku EEG si çekimi gerekir. Bunun için hastanın uzun süre uyutulmaması ve EEG çekimi sırasında uykuya dalması sağlanmalıdır. Böyle bir zorunluluk olup olmadığını çekim öncesi teknisyen veya nörolog size bildirecektir. Uykuda EEG incelemesi, yapılacaksa rahat uyuyabileceğiniz bir giysinizi tercih edin.
    Küçük bebeklerde bebeği hareketsiz tutmak zor olduğu için EEG incelemesi her zaman uykuda yapılır. Bu nedenle inceleme için size verilen randevu saatinden öncesinde çocuğunuzun yeteri kadar uzun bir süre uykusuz kalmasını sağlayın.Hastaneye gelirken yolda uyumamasına dikkat edin.
    Bebeğin uykusuz bırakılarak o saatte doğal uykuda olması yeğlenmektedir. Karnı tok olursa daha iyi uyur. Anne kucağında olup anne sıcaklığını hissetmesi de sakinleşmesine ve uyumasına katkıda bulunur. İşlem can yakmaz. Hastaya elektrik verilmesi söz konusu değildir. Saçların temiz olması parazitsiz çekim sağlar.