Nöroloji Ünitesi

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren bilim dalıdır. Nöroloji zamanla epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar (Alsheimer), uyku bozuklukları gibi alt disiplinlere bölünmüştür.

Nöroloji hekimleri (nörolog); beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji), psikiyatri, psikoloji, göz, fizik tedavi gibi branşlarla işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Kullandıkları tanısal yöntemler arasında MRI, BT (CT), EEG ve EMG bulunmaktadır. Bu konunun detayları “Tanı Üniteleri” bölümünde verilecektir.

Tedavi alanlarına giren hastalıklar;

1. Serebrovasküler hastalıklar

   - Beyin Kanamaları 

   - Beyin Damar Tıkanıkları

2. Epilepsi (Sara)

3. Hareket bozuklukları

   - Parkinson 

   - Esansiyel Tremor

   - Diskinezi

   - Distoni 

   - Huzursuz Bacak Sendromu

4. Demiyalizan hastalıklar

   - Multipl Skleroz 

   - Transvers Myelit

5. Periferik sinir hastalıkları

   - Nöropatiler - Polinöropati

   - Guillen Barre Sendromu

6. Kas hastalıkları

   - Myopatiler 

   - Myastenia Gravis (Nöromüsküler kauşak hantallığı)

7. Baş - boyun ağrıları

   - Gerilim tipi baş ağrıları

   - Migren tipi baş ağrıları - Küme Tipi

   - Servikojenik baş ağrıları

   - Vasküler tip baş ağrıları

   - Nevraljiler

8. Demans (Bunama)

9. Sistemik nörolojik hastalıklar

10. Metabolik nörolojik hastalıklar

11. Omurilik hastalıkları

   - Myelit - Miyelopati

12. Konuşma bozuklukları