Pediatrik Nükleer tıp

Amaç;

Çocuklarda uygulanan nükleer tıp tetkiklerinin endikasyonlarını hatırlatmak...


1-Renal kortikal sintigrafi(DMSA)

 Endikasyonlar:

A. Akut pyelonefrit teşhisinde.
B. Renal skar.
C.Rölatif fonksiyone renal kitle.
D.Soliter veya ektopik renal doku (ör. Pelvik böbrek).
E. At nalı ve psödoatnalı böbrekler.

2-Çocuklarda Standart ve Diüretik Dinamik Renal Sintigrafi

 Endikasyonlar

1. Primer tanı aşamasında veya tedaviye yanıtın degerlendirilmesini (cerrahi veya  konservatif tedavi) gerektiren tüm üropatiler (petvi-üreterik veya veziko- üreterik dilatasyonlar, mesane disfonksiyonlan, kompleks çift toplayici sistemler, post-travma, asimetrik renal fonksiyon ve reflüx nefropatilerinin degerlendirilmesi).
2-Dilatasyon olmasi durumunda diüretik uygulanarak böbrek direnaj fonksiyonunun belirlenmesi.
3-Hipertansiyonda (sistemik veya renovasküler-kaptopril sintigrafi)
4-Renal travma
5-Renal transplant izlenmesi

3-Çocuklarda kemik sintigrafisi

Endikasyonlar;

A. Infeksiyon ve inflamasyon:
1.    Akut osteomyelit ve yumusak doku inflamasyonu.
2.    2. Subakut ve kronik osteomiyelit.
3.    3. Septik artirit.
4.    4. Aseptik artrit.

B. Kemik tümörleri:
1.    Benign kemik tümörleri.
2.     Malign kemik tümörleri.
3.     Tümör benzeri kemik lezyonlari (ör: langerhans hücreli histiyositozis).
4.     Kemik metastazlari.
 
C-Aseptik nekrozlar:
1.    Legg-Calve-Perthes.
2.    2. Perthes hastaligi disindaki aseptik kemik nekrozlari ve kemik infarktlari.
3.    3. Orak hücre anemisi.

D-Travmatik kemik hastaligi:
1.    Travma sonrasi süpheli x-ray bulgularinin varlıgı.
2.    2. Stress fraktürleri.
3.    3. Fiziksel taciz (child abuse).
4.    4. MuItitravma. .
5.    5. Fraktür sonrasi komplikasyonlar   
E-Sudek atrofisi, refleks sempatik distrofi
F-Cerrahi rezeksiyona rehberlik amacıyla (ör: osteoid osteoma).
G-Kemik displazileri
H- Pediatride diğer endikasyonlar:
1.Agrı etyololojisinde olası kemik hastalıklarının arastırılması.
2. Topallama veya bel-sırt ağrısının varlığı.
3. Ayağa basamama veya duramama.
4. Nedeni bilinmeyen ates yüksekligi.

4-Gastroözefagial Reflü (GÖR) ve Pulmoner Aspirasyon Çalışması

Radyonüklid GÖR çalismasi basit ve fizyolojik bir test olmasi nedeniyle pediatrik olgularin degerlendirilmesinde ilk tercih edilecek yöntemdir.

5-Diğer

1-Testis sintigrafisi
2-Tiroid sintigrafisi
3-Mekkel divertikülü sint.


NOT :TÜM TETKİKLERİN BİLİNEN KONTRENDİKASYONU YOKTUR.

NÜKLEER TIP İLETİSİM
Tlf:(0216)5853200-1723
GSM:0505 048 7517