PRK - Photorefractve Keratomileusis

Günümüzde kırma kusurlarının düzeltilmesinde en yaygın ve terih edilen yöntem Lasik'tir. Lasik tekniğinden önce Excimer Laserle PRK (Photorefractve Keratomileusis), göz bozukluklarının tedavisinde ilk kullanılmaya başladığında flap kaldırılmaksızın göze uygulanıyordu. PRK'nın güvenilirliği ve etkinliği ispatlanmıştır. Ancak ağrı ve iyileşmenin uzun sürmesi dezavantajlarıdır.

PRK kimlere uygulanır?

  • Kornea tabakası lasik için yeterli kalınlıkta olmayan gözler,
  • Korneada şüpheli, düzensizlik olan gözler,
  • Spor yapan ( Karate, boks ) profesyoneller

PRK Nasıl Uygulanır?

Gözler damlalarla uyuşturulur. Korneanın en üst tabakası(epitelyum) bir spautula ile kazılır veya alkol uygulanarak  kaldırılır. Yüzeye excimer laser yapılır ve bandaj görevi görecek kontakt lens konur. Bu lens epitelyum iyileştikten sonra 3 veya 4. Gün çıkarılır. Ağrılı ilk 24 saat için ağrı kesiciler alınabilir. 2-3 hafta antibiyotik ve antiinflamatuar damlalar kullanılır.