Diyarbakır Tıp Fakültesi 1974-1980
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (İhtisas) 1984-1987

Dicle SSK Hastanesi
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi
Yurt içi ve yurt dışı FTR kongreleri
Romatoloji kongreleri
Türkiye tabipler Odası
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Derneği

SAĞLIKLI BİLGİLER

Çocuklar ve Gençler İçin Beslenme Önerileri
Çocuklar ve gençler için beslenme önerileri beslenme ve diyet uzmanımız Dyt. Pelin Yüksel tarafından kaleme alınmıştır.
Sporcular İçin Beslenme Önerileri
Sprocuların profesyonel hayatlarında sağlık ve kondisyonlarını korumaları için gerekli beslenme tavsiyeleri...
Gut Hastalığı ve Gut Hastaları İçin Diyet Tedavisi
Gut hastalığı, yanlış besin alımı, alkol, içeriği bilinmeyen hazır gıdalar, aşırı protein alımı ve bazı hastalıklar nedeni ile ürik asit üretiminin artması, böbreklerin ürik asidi atamaması sebeplerinden dolayı oluşur.
Romatoid Artrit ve Beslenme
Romatoid artrit; eklemlerde ağrı, şişlik, katılık ve fonksiyon kaybına neden olan iltihabi bir eklem hastalığıdır.

Uzm. Dr. Salih Mevlitoğlu - FİZİK TEDAVİ

Fizik Tedavi Ünitesi

DOKTORA SORUN